Esiinnyn edukseni

Näytä valikko
Hae
Näytä valikko

Kaikille turvallinen musiikkiala

Meistä jokaisen velvollisuus on pyrkiä ehkäisemään häirintää ja epäasiallista kohtelua musiikkialalla

Esiinnyn edukseni -ohjeistuksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten häirintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan. Ohjeistus koskee kaikkia musiikkialan työtilanteita ja niihin osallistuvia henkilöitä ja tahoja.

Työtilanteita ovat esimerkiksi keikat, konsertit, harjoitukset, äänitykset, biisileirit, musiikkivideon kuvaukset, promootiotilaisuudet ja työmatkat. Henkilöitä ja tahoja ovat esimerkiksi esiintyjät, musiikintekijät, yleisö, tuottajat, levy-yhtiöt, orkesterit, tapahtumajärjestäjät ja ohjelmatoimistot.

Mitä on häirintä, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu?

Häirintä on tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa syrjintää. Häirintää ja syrjintää voi ilmetä myös tilanteissa, joissa kokija ei tunnista tilannetta häirinnäksi tai syrjinnäksi. On tärkeää, että häirinnän tai syrjinnän kokija saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja kokemus otetaan todesta.

Häirinnässä henkilö luo käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilöä halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin. Käyttäytyminen ymmärretään laajasti niin, että kyse voi olla esimerkiksi sähköpostiviesteistä, ilmeistä, eleistä tai epäasiallisen materiaalin esiin laittamisesta esimerkiksi netissä tai muunlaisesta viestinnästä. Ihmisarvoa loukkaavan käyttäytymisen ei tarvitse suoraan kohdistua tiettyyn ihmiseen, vaan se voi kohdistua myös johonkin ihmisryhmään (Lähde: Yhdenvertaisuusvaltuutettu).

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voivat ilmetä monella eri tavalla. Kohteeksi joutuneen ei tarvitse osata nimetä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun muotoa. Häirinnän tunnistaminen perustuu aina henkilökohtaiseen kokemukseen.

 

Häirintä, syrjintä tai epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi:

 

Sanallista, sanatonta tai fyysistä häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa haittaa tai vaarantaa henkilön terveyden.


Käytöstä, jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.


Seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta tai seksuaalista itsemääräämisoikeutta.


Henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, mutta jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan toisen henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.


Henkilön ikään, ulkonäköön tai ihonväriin liittyvää ei-toivottua kommentointia.

 

 • Tutkimuksia aiheesta

  Muusikkojen liitto toteutti vuonna 2018 jäsenistölleen kyselyn alalla esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä.

  Yhdenvertaisuus Suomen musiikkialalla -kyselytutkimus toteutettiin vuoden 2022 alussa. Tutkimuksen tilasivat Muusikkojen liitto, Suomen Musiikintekijät, Music Finland, Gramex, Musiikkituottajat, Suomen Jazzliitto, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Säveltäjät sekä Teosto osana Muusikkojen liiton ja Musiikintekijöiden Vastuullinen musiikkiala -hanketta. Tutkimuksen tulokset julkaistiin 12. toukokuuta 2022 Helsingin G Livelabissa.

 • Häirintä, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu on laissa kielletty

  Häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun voi aina puuttua myös oikeusteitse. Häirintää ja epäasiallista kohtelua koskevat työturvallisuuslaki, tasa-arvolaki (seksuaalinen häirintä, sukupuoleen perustuva häirintä), yhdenvertaisuuslaki (syrjintä, häirintä) ja rikoslaki (seksuaalinen ahdistelu).

  Työturvallisuuslaki

  1 §
  Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

  Tasa-arvolaki

  1 §
  Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

  Yhdenvertaisuuslaki

  1 §
  Tämän lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

  Rikoslaki

  1 §

  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Eroon häirinnästä, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta

Emme hyväksy musiikkialalla minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Alallamme on nollatoleranssi kaikelle häirinnälle, syrjinnälle ja epäasialliselle kohtelulle.

 

Miten toimia, jos näet häirintää

 • Ilmoita häiritsijälle, ettet hyväksy toimintaa. Kysy häirinnän kohteelta, mitä hän toivoisi tehtävän.
 • Kerro/kertokaa tapahtuneesta työnantajalle, työsuojeluvaltuutetulle,  nimetylle häirintäyhteyshenkilölle tai muille vastuuhenkilöille.
 • Ota/ottakaa yhteyttä viranomaistahoihin.

 

Miten toimia, jos koet häirintää

 • Ilmoita häiritsijälle, ettet hyväksy toimintaa.
 • Pyydä apua muilta paikallaolevilta.
 • Poistu paikalta.
 • Kerro tapahtuneesta työnantajalle, työsuojeluvaltuutetulle,  organisaatiosi tai yhteisösi nimetylle häirintäyhteyshenkilölle tai muille vastuuhenkilöille.
 • Voit kertoa myös muulle organisaatiosi tai yhteisösi henkilölle, jos vastuuhenkilö ei ole paikalla tai syyllistyy itse häirintään, syrjintään tai epäasialliseen kohteluun.

 

Miten toimia, jos syyllistyt itse häirintään tai epäasialliseen kohteluun

 • Pyydä anteeksi ja hyväksy, että toimintasi oli ei-toivottua, vaikket olisi sitä sellaiseksi tarkoittanut.
 • Opi tapahtuneesta ja osallistu mahdolliseen jälkiselvittelyyn.
 • Voit olla yhteydessä nimettyyn häirintäyhteyshenkilöön tai vastuuhenkilöön käsitelläksesi tapahtunutta.

 

Miten toimia, jos organisaatiossani tai järjestämässäni tilaisuudessa tulee ilmi häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun liittyvä tapaus

 • Huolehdi, että asiaan puututaan sensitiivisesti (nimetty häirintäyhteyshenkilö tai vastuuhenkilö)
 • Huolehdi, että asia käsitellään huolellisesti ja häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu saadaan loppumaan.

 

Ota tarvittaessa yhteyttä poliisiin, tasa-arvo- ja/tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai omaan musiikkialan järjestöösi. Lue tahoista lisää alta.

Toimintamalleja

Tutustu musiikkialalla käytössä oleviin toimintamalleihin.

 • Työsuojeluviranomaisen ohjeistus

  Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään saatuaan siitä tiedon.

  https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/epaasiallinen-kohtelu

 • Olavi Uusivirta -sopimukseen Universalin kanssa on kirjattu myös häirinnän torjunta

  Laulaja-lauluntekijä Olavi Uusivirta on allekirjoittanut uuden levytyssopimuksen maailman suurimman levy-yhtiön Universal Musicin kanssa. Uusivirran ja Universalin menestyksekäs yhteistyö on ensi vuonna jatkunut 20 vuotta.

  Häirinnän torjunta on ollut musiikkialalla puheissa jo pitkään, ja nyt se on kirjattu ensimmäistä kertaa mukaan kotimaisen artistin levytyssopimukseen. Kyseessä on merkityksellinen ja tärkeä saavutus. Kuten muuallakin yhteiskunnassa, myös musiikkialalla tapahtuu epäasiallista kohtelua, syrjintää ja häirintää. Kirjauksen avulla halutaan murtaa puhumattomuuden kulttuuria. Puhumattomuus voi pahimmillaan johtaa ilmiön hiljaiseen hyväksymiseen ja siihen, että mikään ei muutu.

  ”Yhteistyöni Universalin kanssa on vuosien varrella vain syventynyt. Yhtiöstä on tullut osa perhettä, ja olen saanut sieltä elinikäisiä ystäviä. Olen ylpeä siitä, että kumppanuus jatkuu, ja että voimme yhteistyömme kautta tehdä uusia, tärkeitä avauksia”, artisti Olavi Uusivirta kommentoi.

  ”Olen todella iloinen siitä, että pitkäaikainen juristini Lottaliina Pokkinenehdotti häirinnän torjumista koskevan kirjauksen lisäämistä sopimukseeni. Mitä enemmän olen keskustellut aiheesta kollegoiden kanssa, sitä tarpeellisemmalta konkreettiset teot tuntuvat. Epäasiallinen käytös on valitettavan yleistä ja saattaa ilmetä sivumennen tokaistuna ’heittona’, joka voi olla sen kohteelle erittäin häiritsevä. Siksi on tärkeää, että jokainen musiikkialan yhteisö – oli se sitten levy-yhtiö, bändi tai muu tuotantotiimi – kiinnittää asiaan huomiota ja antaa tilaa avoimelle keskustelulle. Toivon, että sopimuskirjaukseni aktivoi eleenä erityisesti niitä, joilla on musiikkialalla valta-asema. Valta velvoittaa kääntämään katseen myös omaan toimintaan, ja näyttämään mallia muille”, Uusivirta toteaa.”Olemme tunteneet Olavin kanssa jo pitkään, ja minulla oli kunnia olla nytkin apuna hänen sopimusneuvotteluissaan. Haluan työni kautta kehittää luovia aloja oikeudenmukaisemmaksi ja turvallisemmaksi työympäristöksi. Tämän tietäen Olavi tiedusteli, voisimmeko lisätä levytyssopimukseen jotain, mistä olisi apua koko alalle. Ehdotin häirinnän torjunnasta luonnostelemaani kirjausta, ja Olavi innostui asiasta heti”, kommentoi Lehtinen Legal Oy:n toimitusjohtaja Lottaliina Pokkinen.

  Lue koko juttu: https://www.universalmusic.fi/2021/12/10/olavi-uusivirta-uusi-sopimuksensa-universalin-kanssa-uuteen-levytyssopimukseen-lisattiin-historiallinen-pykala/

 • Ruisrock-festivaalin arvoissa mukana yhdenvertaisuus

  Ruisrockiin jokainen on tervetullut omana itsenään, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Mikäli näet tai koet ikävää käytöstä, käänny kenen tahansa järjestyksenvalvojan tai festivaalityöntekijän puoleen.

  Ruisrockissa

  • kohdellaan kaikkia tasavertaisesti esimerkiksi ihonväriin, ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
  • kunnioitetaan jokaisen fyysistä koskemattomuutta.
  • pidetään toisista huolta.
  • vietetään yhdessä iloinen festari, jossa jokaisen on hyvä olla!

  Lue koko juttu: https://ruisrock.fi/info/ruisrockin-arvot/yhdenvertaisuus/

 • Music Finlandin turvallisuus- ja yhdenvertaisuusohjeet

  Music Finland on sitoutunut siihen, ettei sen sen järjestämissä tilaisuuksissa tapahdu häirintää. Tilaisuuksissamme ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista kohtelua, häirintää, syrjintää tai kiusaamista.

  Lue koko juttu: https://musicfinland.fi/fi/music-finlandin-turvallisuus-ja-yhdenvertaisuusohjeet

 • Kansanmusiikin- ja tanssin edistämiskeskuksen turvallisen tilan periaatteet

  Kansanmusiikin ja kansantanssin tekijät, kokijat ja toimijat ovat moninainen joukko. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus nauttia, tehdä ja toimia turvallisesti, on kaikkien sitoutuminen yhteisiin sääntöihin – turvallisemman tilan periaatteisiin – tärkeää. Periaatteilla varmistamme, että kaikilla on oikeus turvalliseen toimintaan.

  Lue koko juttu: https://kansanmusiikkikansantanssi.fi/turvallisempi-tila/

 • Suomen Musiikintekijät - turvallisemman tilan periaatteet

  Turvallisemman tilan periaatteet tähtäävät pyrkimykseen luoda sellaisia käytäntöjä, joilla lisätään turvallisuuden tunnetta yhdistyksen tilaisuuksissa niin henkilökohtaisella kuin yhteisöllisellä tasolla. Suomen Musiikintekijät haluaa tapahtumien sekä palveluiden järjestäjänä ottaa vastuuta näissä tapahtuvista hankalista tilanteista ja tarjota niihin sekä ennaltaehkäiseviä työkaluja että toimintamallin, jonka avulla on mahdollista puuttua niihin myös jälkikäteen. Toimintamme perustuu luottamuksellisuuteen. Käytämme sanaa ”turvallisempi” sillä tiedostamme sen, että täysin turvallista tilaa kaikille ei ole mahdollista luoda.

  Lue koko juttu: https://musiikintekijat.fi/ajankohtaista/turvallisemman-tilan-periaatteet/

 • Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

  Tavoitteena on, että Taideyliopisto on tasa-arvoinen ja kaikkia opiskelijoitaan ja työntekijöitään yhdenvertaisestikohteleva opiskelu- ja työympäristö. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä moninaisuuden paremmassa huomioimisessa ja tasavertaisuuden edistämisessä kouluttaessaan taiteilijoita, tutkijoita, pedagogeja ja muita asiantuntijoita. Yliopistossamme moninaisuus nähdään rikkautena ja opiskelu- ja työyhteisöä vahvistavana tekijänä. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opiskelu- ja työyhteisö on kaikkien sen jäsenten oikeus ja velvollisuus.

  Lue lisää: https://www.uniarts.fi/dokumentit/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma-2021-2024/#2-tasa-arvoisen-ja-yhdenvertaisen-opiskelu-ja-tyoympariston-edistamisen-periaatteet-ja-toimintatavat

 • Musiikkialan yhdenvertaisuusteesit

  Perusteet teeseille tasa-arvon ja diversiteetin edistämiseksi musiikkialalla luotiin Musiikki & Media -tapahtuman yhteydessä 5.10.2017. Musiikkialan ammattilaisista koostunut työryhmä on työstänyt teesit lopulliseen muotoonsa.

  Teeseillä pyritään edistämään musiikkialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Kutsumme mukaan kaikki musiikkialan ammattilaiset allekirjoittamaan ja jakamaan teesit.

  Hankkeen koordinoi Music Finland.

  Lue koko juttu: https://www.yhdenvertainenmusiikkiala.com

 • Muusikkojen liiton toiminta yhdenvertaisuuden edistämiseksi

  Muusikkojen liitto on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta sekä kitkemään häirintää ja muuta epäasiallista käytöstä Suomen musiikkialalla sekä luomaan ammattilaisille turvallisempia tiloja. Muusikkojen liitto on ollut mukana alan yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen liittyvässä keskustelussa ja hankkeissa. Muusikkojen liiton jäsenet voivat olla häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvissä asioissa liiton toimihenkilöihin:

  Anna Dantchev
  Yhteisökoordinaattori – yhdenvertaisuus, monimuotoisuus
  anna.dantchev@muusikkojenliitto.fi
  +358 (0) 40 861 3231

  Juho Viljanen
  Freelancereiden luottamushenkilö
  juho.viljanen@muusikkojenliitto.fi
  +358 (0) 40 5272 470

  Jaakko Kämäräinen
  Freelancekoordinaattori
  jaakko.kamarainen@muusikkojenliitto.fi
  +358 (0) 50 368 4469

 • Suomen kansallisoopperan ja -baletin vastuullisen työkäytöksen malli

  Suomen kansallisoopperan ja -baletin vastuullisen työkäytöksen Hyvä käytös sallittu -malli toimii ohjeena epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi.

  Tutustu hyvän käytöksen malliin

Osallistu

Ota ohjeistus aktiiviseen käyttöön ja tule mukaan tekemään kaikille turvallista musiikkialaa!

Voit esimerkiksi järjestää koulutusta oman organisaatiosi häirintäyhdyshenkilölle, nostaa aihetta esille omassa viestinnässäsi, varmistaa että asia on huomioitu toimintaympäristössäsi ja ottaa epäkohdat esiin yhteisösi keskustelussa.

Lataa materiaali käyttöösi ja osallistu keskusteluun esimerkiksi somessa

Käytäthän materiaalien yhteydessä aihetunnisteita:
#esiinnynedukseni
#kaikilleturvallinenmusiikkiala

Lisätiedot